Privaatsuspoliitika

 1. Üldsätted.

1.1. Käesolevad kauba ostu-müügi reeglid (edaspidi – reeglid) on Pooltele siduv juriidiline dokument, mis kehtestab Ostja ja UAB OMETA (edaspidi – Müüja) õigused, kohustused ja vastutuse, kui Ostja ostab kaupu e -post. kaupluses www.Ometa.lt, www.BFT.lt, www.HansCraft.lt, www.irsauna.eu, www.Voljeras.eu, www.ismaniojiautomatika.lt, e-posti, telefoni või Müüja kauplustes .
1.2. Müüja jätab endale õiguse igal ajal reegleid muuta, muuta või täiendada, võttes arvesse seaduses kehtestatud nõudeid. Ostjat teavitatakse e-posti teel. poe veebileht. Kui ostja ostab e-posti. kaupluse suhtes kehtivad tellimuse esitamise ajal kehtivad reeglid.
1.3. Poe e-posti ostmisel on õigus:
1.3.1. teovõimelised füüsilised isikud, s.o isikud, kes on täisealiseks saanud ja kelle teovõimet ei piirata kohtumäärusega;
1.3.2. alaealised vanuses 14–18 aastat ainult vanemate või eestkostjate nõusolekul, välja arvatud juhul, kui nad on füüsilisest isikust ettevõtjad;
1.3.3. juriidilised isikud;
1.3.4. kõigi eespool nimetatud isikute volitatud esindajad.
1.4. Reeglite kinnitamisel tagab müüja ka, et vastavalt punktile 1.3. Ostjal on õigus osta kaup e-posti teel. poes.
1.5. Ostja ja Müüja vaheline leping loetakse sõlmituks hetkest, kui Ostja e. Pärast kaupluses ostukorvi moodustamist, kohaletoimetamise aadressi märkimist, makseviisi valimist ja Müüja reeglitega tutvumist klõpsake nuppu „Maksa“ (vt punkt 5 „Kauba tellimine, hinnad, maksmise kord, tingimused“).
1.6. Iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud leping on kaitstud.

 1. Isikuandmete kaitse.

2.1. Kauba tellimine e-posti teel Poes saab ostja:
2.1.1. sellele meilile registreerudes. kaupluses – sisestades registreerimisel nõutavad andmed;
2.2. Ostja kauba tellimisel 2.1. Reeglites sätestatud viisil peavad Müüja esitatud asjakohastel teabeväljadel olema märgitud Ostja isikuandmed, mis on vajalikud kauba tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks: nimi, perekonnanimi, tarneaadress, telefoninumber ja e-post. e-posti aadress.
2.3. Nende reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et 2.2. Punktis 1 sätestatud Ostja isikuandmeid töödeldakse kaupade ja teenuste müügi e-posti teel. poes müüja tegevuse analüüsimiseks.
2.4. Nõustudes, et Ostja isikuandmeid töödeldakse Müüja e-kirjas kaupade ja teenuste müümiseks. kaupluse otstarbel nõustub Ostja ka sellega, et e-posti aadressile saadetakse Ostja poolt kauba tellimuse täitmiseks vajalikud infosõnumid.
2.5. Ostja kohustub poes e-posti teel registreerudes ja kaupa tellides hoidma ega avalikustama kellelegi sisselogimisandmeid.

 1. Müüja õigused ja kohustused.

3.1. Müüja kohustub looma kõik tingimused, et Ostja saaks e-posti korralikult kasutada. kauplusteenused.
3.2. Kui ostja üritab kahjustada müüja e-posti aadressi. poe töö stabiilsus ja turvalisus või rikub tema kohustusi, on Müüjal õigus viivitamata ja ette teatamata piirata või peatada Ostja juurdepääsu e-postile. kaupluses või erandjuhtudel tühistada Ostja registreerimine.
3.3. Müüja kohustub austama Ostja e-kirjas täpsustatud ostja isiklike andmete privaatsuse õigust. kaupluse registreerimisvorm.
3.4. Müüja kohustub tarnima Ostja tellitud kaubad Ostja määratud aadressile.

 1. Ostja õigused ja kohustused.

4.1. Ostjal on õigus osta kaupu e-posti teel. salvestada need reeglid ja muud e-kirjad. poe infolõikudes toodud järjekorras.
4.2. Ostjal on õigus e-kirjaga ostu-müügilepingust taganeda. poes ja nõuda kauba eest raha tagasi või asendada kaup hea kvaliteediga ainult tehase defekti avastamisel.
4.3. Ostja kohustub tellitud kaubad vastu võtma ja nende eest kokkulepitud hinna maksma.
4.4. Kui Ostja registreerimisvormil esitatud andmed muutuvad, peab Ostja neid kohe värskendama.
4.5. Ostja kohustub mitte edastama oma sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele. Kui ostja kaotab sisselogimisandmed, peab ta sellest viivitamatult Müüjat teavitama jaotises „Kontaktid“ nimetatud sidevahendite abil.
4.6. E-posti teel ostja nõustub nende ostu-müügi reeglitega ning kohustub neid järgima ja mitte rikkuma Leedu Vabariigi õigusakte.

 1. Kauba tellimine, hinnad, maksmise kord, tingimused.

5.1. El. poes Ostja saab osta ööpäevaringselt, 7 päeva nädalas.
5.2. Leping jõustub hetkest, kui Müüja kinnitab tellimuse pärast selle kättesaamist – saadab Ostja määratud e-posti teel kinnituskirja. kirja teel.
5.3. Toote hinnad e-post poes ja täidetud tellimuses on märgitud eurodes koos käibemaksuga.
5.4. Ostja maksab kauba eest ühel järgmistest viisidest:
5.4.1. E-posti teel arveldamine panganduses – see on ettemaks (kohe pärast tellimuse vormistamist), kasutades Ostja kasutatavat e-posti aadressi. pangandussüsteem. Selle maksevormi kasutamiseks peab ostja olema allkirjastanud e-kirja. pangandusleping mõne Leedus registreeritud pangaga. Ostja kannab raha e-mailile. poe arvelduskonto makse eesmärgil koos tellimuse ID-ga. Vastutus andmete turvalisuse eest lasub sel juhul vastaval pangal, kuna kõik rahalised tehingud toimuvad panga e-posti kaudu. pangandussüsteemis.
5.4.2. Sularahamaksmine on sularahamakse kauba kohaletoimetamisel Müüja poolt.
5.4.3. Tasumine sularahas, tulles kaubale järele Müüja ruumides (Vilnius, Panevezys).
5.5. Ostja kohustub kauba eest viivitamatult tasuma. Alles pärast kauba eest tasu saamist algab kaubapaki moodustamine ja kauba kohaletoimetamise tähtaeg hakkab lugema.

 1. Kauba kättetoimetamine.

6.1. Ostja, olles tellimise ajal valinud kättetoimetamisteenuse, kohustub märkima kauba täpse kättetoimetamise koha.
6.2. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Juhul, kui Ostjal ei ole võimalik kaupa ise vastu võtta ja kaup tarnitakse kindlaksmääratud aadressile, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone kauba tarnimise kohta valele üksusele.
6.3. Kauba toimetab kohale Müüja või Müüja volitatud esindaja (kuller) ning kaupu saab saata tähitud kirjaga (sõltuvalt valitud tarneviisist).
6.4. Müüja toimetab kauba Ostjale kirjaliku või suulise kokkuleppega vastavalt Ostja ja Müüja vahel kokku lepitud tingimustele. Need tingimused on esialgsed, lisaks ei kehti need juhtudel, kui vajalikku kaupa ei ole Müüja laos ja Ostjat teavitatakse tellitud kauba puudusest. Samas nõustub Ostja, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine hilineda ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei sõltu Müüjast. Sellisel juhul kohustub Müüja ostjaga viivitamatult ühendust võtma ja kokku leppima tarnetingimused.
6.5. Kõigil juhtudel vabaneb Müüja vastutusest kauba kohaletoimetamise tingimuste rikkumise eest, kui kaupa ei tarnita Ostjale või ei tarnita õigeaegselt Ostja süül või asjaoludest, mis ei sõltu müüja.
6.6. Ostja peab igal juhul viivitamatult müüjat teavitama, kui saadetis esitatakse purustatud või muul viisil kahjustatud pakendis, kui saadetis sisaldab soovimatuid kaupu või nende valet kogust, puudulikku kaubakomplekti.
6.7. Kõigil juhtudel, kui ostja märkab tarne ajal mingeid pakendi rikkumisi, peab ta märkima oma märkused kulleri esitatud saatekirja või koostama nende rikkumiste kohta eraldi protokolli. Ostja peab seda tegema kulleri juuresolekul. Selle tegemata jätmine vabastab Müüja Ostja vastutusest pakendikahjustusega seotud kauba kahjustumise eest, mida Ostja ei märkinud kulleri saatedokumendis.

 1. Kaupade kvaliteet, garantiid.

7.1. Iga e-post poes müüdavate kaupade üksikasjad on üldjuhul näidatud iga kaubaga kaasas oleva kauba kirjelduses.
7.2. Müüja ei vastuta selle eest, et e-mail. poes olevad kaubad ei pruugi oma värvi, kuju või muude parameetrite järgi vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile Ostja kasutatud monitori omaduste tõttu.
7.3. Enne toote kasutamist on vaja hoolikalt läbi lugeda selle garantiitingimused, kasutusjuhised, samuti säilitada toote ostudokument kogu garantiiaja jooksul.

 1. Kauba tagastamine ja vahetamine.

8.1. Müüdud kauba puudused kõrvaldatakse, madala kvaliteediga kaubad asendatakse, tagastatakse vastavalt Leedu Vabariigi valitsuse 22. juuli nr 738 “Jaemüügi reeglid” kinnitatud tagastamis- ja vahetuseeskirjadele: https: //www.e-tar .lt / portal / legalAct.html? documentId = 712337a0164711e4afafe56485a7e49a.
8.2. Tagastatavale tootele peavad olema lisatud kõik tarvikud (juhised, juhtmed, kaablid jne).
8.3. Raha paigaldamiseks, programmeerimiseks, reguleerimiseks ja transportimiseks ei tagastata.
8.4. Toote saab tagastada lähimasse UAB OMETA poodi. Kauba transpordikulude eest vastutab Ostja.
8.5. Garantii kehtib kõigile kaupadele, välja arvatud kaugjuhtimispuldid ja patareid.
8.6. Raha saab tagastada sularahas või kanda ostja määratud pangakontole. Raha kantakse üle 7 kalendripäeva jooksul alates kauba tagastamisest või krediteeritakse summa muude ostude eest UAB OMETA kauplustes.
8.7. Garantiitingimuste rikkumise ja / või seadme kasutusjuhendi eiramise korral jätab Müüja endale õiguse garantii kohaldamisest keelduda. Kui müüja vahetab toote või selle komponendi garantiiaja jooksul välja, kehtib uue toote või komponendi pidev garantiiaeg.
8.8. Garantiikohustused:
8.8.1. Garantiikohustused lõpetatakse:

 • Kui rikked on tingitud looduskatastroofidest (välk, üleujutus, maavärin, tulekahju), ebaõigetest töötingimustest, kasutaja tahtlusest või hooletusest.
 • Kui rikked on tingitud ebaseaduslikest, ebasobivatest pingeallikatest, on elektrivõrgu rikked.
 • Seadme sees olevate võõrkehade tekitatud kahju: liiv, vedelik (korrosioon, oksüdeerumine), toit, putukad jne; rikkudes seadme kasutusjuhendis toodud seadme kasutusjuhiseid.
 • Kui rike on põhjustatud seadme kukkumisest, purustamisest või paigaldamisest väljaspool tootja juhiseid.
 • Kui vead on kõrvaldanud volitamata teenindustöötaja / isik.

  8.8.2. Garantiikohustused ei kehti:
 • Kui seade on tahtlikult kahjustatud, võtke see lahti.
 • Kui seade on kulumaterjalide kasutamise tõttu ebaõnnestunud, lisavarustust, mida tootja ei soovita.
 • Kui seadet on kasutatud vastuolus garantiikaardil toodud kasutusjuhiste ja reeglitega.
 • Kui seadmed pole korralikult maandatud, on elektrivõrk tehniliselt segamini, toitepinge hälve 220V on suurem kui ± 10%, sagedus pole 50Hz. Pinge kõikumise korral ei kasutata pingefiltrit ega stabilisaatorit.

8.8.3. Garantiiremondi reeglid:

 • Seadme garantiiremondiks esitamisel peab ostja esitama ostu tõendava dokumendi (sularaha kviitung, arve) ja muud vajalikud dokumendid, kui müüja seda nõuab.
 • Seade tuleb tarnida turvalises transpordipakendis. Kui seade tarnitakse pakendita, ei vastuta müüja seadme transportimisel tekitatud mehaaniliste kahjustuste eest.
 • Seadme või selle osade aktsepteerib müüja, allkirjastades vastuvõtmise-üleandmise akti. Üks eksemplar aktile toimetati kliendile kätte.
 • Ilma dokumendita (üleandmise-vastuvõtmise akt) kaupa ei tagastata. Üleandmise-vastuvõtmise akti kaotamise korral tuleb esitada isikut tõendav dokument.
 • Garantiiremonti saamiseks pöörduge müüja harukontori või müüja määratud volitatud teeninduse poole. Kui riket ei kinnitata ja / või rikked ei kuulu garantiikohustuste ja tasuta hoolduse alla, tasub klient kõik kulud, mis on seotud kauba teenindusse transportimise, rikete avastamise ja parandamisega oma kulul.
 • Ostja toimetab kauba teenusesse oma transpordiga, kulleriga või poolte eraldi kokkuleppel, kui Müüja võib kaubale lisatasu eest järgi tulla Ostja määratud kohast.
 • Garantiiperioodil kõrvaldatakse tootja põhjustatud rikked 7-30 päeva jooksul. seadmest teeninduskeskusesse või 60 päeva jooksul, kui osa on vaja tuua välismaalt.
 • Seade asendatakse või tagastatakse raha juhul, kui garantiiajal töötamise ajal tekkinud vigu ei saa kõrvaldada.
 • Müüja ei vastuta vigases seadmes sisalduva teabe, salvestatud seadete eest. Sellisest teabematerjalist on soovitatav teha regulaarselt koopiaid.
 • Esemele järele tulles on vaja kontrollida, kas kogu remondiks toodud seadme komplekt tagastatakse. Hiljem ei võeta montaaži tõttu pretensioone vastu.
 • Hooldus (patareide, muude osade väljavahetamine) määratud tasu eest toimub Ostja soovil igas tootja volitatud teeninduskeskuses.
 • Kui pärast toote parandamist ja Ostjale teavitamist see toodet tagasi ei võta, siis 60 päeva pärast. alates remondi lõpetamisest on müüjal õigus kaupa enam mitte ladustada.

8.8.4. Garantiivaba remont:

 • Seade tuleb toimetada kauba vastuvõtupunkti või kutsuda töödejuhataja koju.
 • Kui tuvastatakse seadme rike, võetakse diagnostikatasu ja see sisaldub remondihinnas.
 • Kui diagnostika käigus tehakse kindlaks, et seadme varuosad on vaja välja vahetada, kuid klient keeldub remondist, siis diagnostika eest makstud raha ei tagastata.
 1. Ostja ja müüja vastutus.

9.1. Ostja vastutab täielikult Ostja poolt edastatud isikuandmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita registreerimisvormis täpseid isikuandmeid, ei vastuta Müüja tagajärgede eest ja omandab õiguse nõuda Ostjal tekkinud otseste kahjude hüvitamist.
9.2. Selle e-posti aadressi abil tehtud toimingute eest vastutab ostja. poes.
9.3. Registreeritud ostja vastutab oma sisselogimisandmete edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui e. poe pakutavaid teenuseid kasutab e-kirjaga seotud kolmas isik. poodides kasutatakse Ostja sisselogimisandmeid, peab Müüja seda isikut Ostjaks.
9.4. Müüja on vabastatud igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Ostja ei lugenud hoolimata Müüja soovitustest ja Ostja kohustustest käesolevaid Reegleid, kuigi talle selline võimalus anti.
9.5. Kui müüja e-post Pood sisaldab linke teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või üksikisikute e-kirjadele. veebisaitidel, ei vastuta Müüja seal teostatava teabe või tegevuste eest, ta ei hoia, kontrolli ega esinda neid ettevõtteid ja isikuid.
9.6. Kahju korral hüvitab süüdi olev pool teisele lepinguosalisele otsese kahju.

 1. Turundus ja teave.

10.1. Müüja võib e-kirja algatada oma äranägemise järgi. salvestada erinevaid tutvustusi.
10.2. Müüjal on õigus ühepoolselt, ilma eraldi teavitamiseta, muuta aktsiate tingimusi, samuti need tühistada. Aktsiate tingimuste mis tahes muutmine või tühistamine kehtib ainult ette, s.o nende täitmise hetkest.
10.3. Müüja saadab kõik teated Ostja registreerimisvormis määratletud sidevahendite abil.
10.4. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja e-postile. telefoni ja e-posti teel, mis on määratud poe jaotises „Kontaktid“. e-posti aadressid.
10.5. Müüja ei vastuta, kui Ostja ei saa saadetud teavet või kinnituskirju Interneti-võrgu, e-posti teenuse pakkuja võrgu rikete tõttu.

 1. Küpsiste poliitika.

11.1. Kui külastate meie veebisaiti, võime salvestada teie arvutisse teavet (mida tavaliselt nimetatakse küpsiseks). Võime need küpsised teabe saamiseks üle vaadata, kui külastate meie veebisaiti. Küpsiste aktsepteerimisel kogutakse teavet teie arvuti kohta, sealhulgas IP-aadress, arvuti kuupäev ja kellaaeg, kust saiti külastasite, vaadatud saidi osad ja teave selle kohta, kas soovitud lehed edastati edukalt. See teave on anonüümne. See ei kirjelda mitte inimest, vaid arvutit.
11.2. Kasutame küpsiste teavet, et teada saada, kuidas meie veebisaiti kasutatakse, ja selleks, et teada saada, kas veebisait töötab optimaalselt. See võimaldab teil täpsustada teile saadaolevaid veebipakkumisi ja tagada, et Interneti kasutamine on nauditav ja uuenduslik. Selle veebisaidi abil lubate kasutada küpsiseid.

 1. Lõppsätted.

12.1. Käesolevad kaupade ostu-müügi reeglid on koostatud vastavalt Leedu Vabariigi seadustele ja õigusaktidele.
12.2. Kõik käesoleva eeskirja rakendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused vastavalt Leedu Vabariigi seadustele.