Prekių pirkimo sąlygos

 • APŽVALGA

Šią svetainę valdo OMETA, UAB. Visoje svetainėje terminai „mes“, „mes“ ir „mūsų“ reiškia UAB „OMETA“. UAB „OMETA“ teikia šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, prieinamas šioje svetainėje jums, vartotojui, laikantis visų šiose naudojimo sąlygose nurodytų naudojimo sąlygų, politikos ir pranešimų.

Lankydamiesi mūsų svetainėje ir (arba) pirkdami iš mūsų, jums suteikiama paslauga ir jūs sutinkate laikytis šių naudojimo sąlygų (toliau – Naudojimo sąlygos, Sąlygos), įskaitant papildomas naudojimo sąlygas ir politiką, nuorodas į kurie pateikiami tekste ir (arba) hipersaito formatu … Šios naudojimo sąlygos taikomos visiems šios svetainės vartotojams, įskaitant be išimties vartotojus, kurie peržiūri svetainę; pardavėjai; klientai; pirkliai ir turinio autoriai.

Prieš naršydami ir naudodamiesi svetaine, atidžiai perskaitykite šias naudojimo sąlygas. Lankydamiesi ar naudodamiesi bet kuria svetainės dalimi sutinkate, kad laikotės šių naudojimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis Sąlygomis, negalite apsilankyti svetainėje ar naudotis paslaugomis. Jei naudojimo sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas apsiriboja šiomis naudojimo sąlygomis.
Visos naujovės ar nauji įrankiai, kurie pridedami prie dabartinės parduotuvės versijos, taip pat saugomi šiomis naudojimo sąlygomis. Dabartiniame naudojimo sąlygų variante galite bet kuriuo metu peržiūrėti dabartinį puslapį. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių Naudojimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus svetainėje. Jūsų pareiga yra reguliariai tikrinti, ar svetainėje nėra naujinių. Tolesnis apsilankymas ir naudojimasis svetaine reiškia jūsų sutikimą dėl tokių atnaujinimų ir pakeitimų.

 • Internetinės parduotuvės naudojimo sąlygos

Sutikdami su šiomis naudojimo sąlygomis, jūs nurodote, kad esate pilnametis pagal šalies, kurios pilietis esate, įstatymus arba kad esate toks suaugęs ir sutikote, kad nepilnamečiai naudotųsi ir lankytųsi šia svetaine pagal jūsų priežiūra.
Draudžiama naudoti mūsų produktus jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat naudojantis Paslauga, kad būtų pažeisti bet kokie jus veikiantys teisiniai reglamentai (įskaitant intelektinės nuosavybės teises).
Kenkėjiškų kodų, įskaitant kompiuterinius kirminus ir virusus, perdavimas yra griežtai draudžiamas.

 • BENDROSIOS SĄLYGOS

Mes visiškai priklausome arba turime trečiųjų šalių licenciją naudoti visą turinį, esantį svetainėje ir prieinamą kaip Paslaugos dalis (toliau – Svetainės turinys). Visas Svetainės turinys lieka tik mūsų nuosavybė ir jam taikoma galiojančių įstatymų dėl autorių teisių, prekių ženklų ir kitų taikomų teisių apsauga. Niekas šioje svetainėje dėl Paslaugų neturėtų būti suprantamas kaip licencijos suteikimas ar teisė naudoti ar platinti bet kokį Svetainės turinį be aiškaus rašytinio mūsų sutikimo.
Jūs sutinkate be aiškaus raštiško sutikimo neatgaminti, nekopijuoti, nekopijuoti, neparduoti, neparduoti ar naudoti jokios Paslaugos dalies, Paslaugos naudojimo, prieigos prie Paslaugos ar kontakto, per kurį teikiama paslauga.
Šiose naudojimo sąlygose naudojamos antraštės yra skirtos tik patogumui ir neriboja bei jokiu būdu neturi įtakos šioms sąlygoms.

 • Informacijos tikslumas, Pilnumas ir aktualumas

Mes neatsakome už tinklalapyje pateiktos informacijos tikslumą, išsamumą ir atnaujinimą. Svetainės medžiaga yra skirta tik bendrajai informacijai ir negali būti naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimus nepasitarus su pagrindiniais, tikslesniais, išsamesniais ir naujausiais informacijos šaltiniais. Jūs pasitikite šios svetainės medžiaga savo pačių rizika.
Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija nebūtinai yra naujausia ir pateikiama jūsų informacijai. Mes pasiliekame teisę bet kada pakeisti šios svetainės turinį, tačiau mes neprivalome atnaujinti savo svetainėje esančios informacijos. Jūs sutinkate, kad esate atsakingas už tai, kad būtumėte informuotas apie svetainės atnaujinimus.

 • PASLAUGŲ IR KAINŲ POLITIKOS POKYČIAI

Mūsų produktų kainos gali būti keičiamos be jokio įspėjimo.
Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo pakeisti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar komponentą) arba ją pašalinti iš apyvartos.
Mes neatsakome jums ar tretiesiems asmenims už bet kokius Paslaugos pasikeitimus, Paslaugos kainos pasikeitimus, Paslaugos teikimo sustabdymą ar pasitraukimą iš Paslaugos.

 • PREKES IR PASLAUGOS

Tam tikrus produktus ar paslaugas galima rasti tik internete per svetainę. Šių produktų ar paslaugų gali būti ribotas kiekis ir jie gali būti keičiami ir grąžinami tik pagal mūsų grąžinimo politiką.
Mes padarėme viską, kad kuo tiksliau parodytume parduotuvėje pasirodančių produktų spalvas ir vaizdus. Mes negarantuojame, kad jūsų kompiuterio monitoriuje rodomos spalvos bus tikslios.
Mes pasiliekame teisę apriboti savo produktų ar paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai, tačiau neprisiimame įsipareigojimo. Šia teise galime naudotis individualiai. Mes taip pat pasiliekame teisę apriboti siūlomų produktų ir paslaugų skaičių. Bet kokie produktų aprašymai ar produktų kainos gali būti keičiamos bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo, mūsų noru. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu išimti bet kurį produktą iš apyvartos. Bet koks bet kurios prekės ar paslaugos pasiūlymas šioje svetainėje yra bevertis, jei tai draudžiama.
Mes neatsakome už tai, kad jūsų įsigytų ar gautų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius, taip pat už tai, kad klaidos Paslaugoje bus ištaisytos.

 • SĄSKAITOS IR SĄSKAITOS DUOMENYS

Mes pasiliekame teisę atsisakyti vykdyti jūsų užsakymą. Savo noru galime nustatyti apribojimus arba panaikinti apribojimus dėl maksimalaus kiekio vienoje rankoje, viename ūkyje arba viena tvarka. Šie apribojimai gali būti taikomi užsakymams, atliktiems iš tos pačios sąskaitos, sumokėtiems ta pačia kredito kortele, ir užsakymams tuo pačiu atsiskaitymo pašto adresu. Jei pakeisime arba atšauksime užsakymą, bandysime apie tai pranešti el. Paštu ir (arba) atsiskaitymo pašto adresu arba telefono numeriu, nurodytu užsakymo sudarymo metu. Mes pasiliekame teisę apriboti arba atsisakyti užsakymų, kuriuos, mūsų nuomone, gali paskelbti tarpininkaujantys ar platinantys asmenys.
Jūs sutinkate pateikti esamą, išsamią ir tikslią visų mūsų svetainėje pirkinių sąskaitą ir pirkimo informaciją. Jūs sutinkate laiku atnaujinti savo duomenis.

 • PAPILDOMI ĮRANKIAI

Mes galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes negalime kontroliuoti.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių įrankių jų pradine forma ir, jei įmanoma, ir mes neatsakome už tokius papildomus įrankius ir jų naudojimą.
Naudojate papildomus trečiųjų šalių įrankius, kurie pateikiami svetainėje jūsų pačių rizika ir savo noru, ir turite įsitikinti, kad esate susipažinę su sąlygomis, kuriomis šiuos įrankius teikia trečiųjų šalių kūrėjai.
Ateityje taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ar funkcijų svetainėje (įskaitant naujų įrankių ir išteklių skelbimą). Tokias funkcijas ir (arba) paslaugas saugo šios naudojimo sąlygos.

 • NUORODOS TREČIŲJŲ ŠALIŲ TINKLALAPIAMS

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, pasiekiami per mūsų paslaugą, gali apimti trečiųjų šalių medžiagą.
Mūsų svetainėje esančios nuorodos į trečiųjų šalių svetaines gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra susijusios su mumis. Mes neatsakome už trečiųjų šalių medžiagos ar svetainių turinį ar tikslumą taip pat, kaip dėl trečiųjų šalių produktų ir paslaugų tokiose svetainėse.
Mes neatsakome už žalą, patirtą perkant ar naudojant prekes, paslaugas, išteklius, turinį, taip pat kitas operacijas, kurios buvo atliktos su bet kokiomis trečiųjų šalių svetainėmis. Prieš sudarydami sutartį su jais, perskaitykite trečiųjų šalių politiką ir praktiką. Skundai, pretenzijos, pretenzijos ir klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turėtų būti skirti trečiosioms šalims.

 • VARTOTOJO PASTABOS, ATSILIETIMAI IR KITOS PARAIŠKOS

Tuo atveju, jei mūsų prašymu jūs paskelbiate tam tikras paraiškas (pavyzdžiui, dalyvavimui konkurse) arba be mūsų prašymo, jūs siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą internetu, el. Paštu ir paprastu paštu, arba bet kokiu kitu būdu (kolektyvinė „komentarų“ sąvoka) sutinkate, kad bet kuriuo metu ir be apribojimų galime redaguoti, kopijuoti, publikuoti, platinti, versti ir bet kokiu kitu būdu bet kokioje žiniasklaidoje naudoti jūsų siunčiamus komentarus. mums. Mes neprivalome: (1) išsaugoti komentarus, įskaitant jų pradinę formą, (2) mokėti už bet kokius komentarus ir (3) atsakyti į visus komentarus.
Mes galime, bet neprivalome peržiūrėti, redaguoti ar pašalinti medžiagą, kuri, mūsų nuomone, yra neteisėta, įžeidžianti, grasinantis, šmeižikiškas, šmeižikiškas, pornografinis, nešvankus, pažeidžiantis intelektinės nuosavybės teises, pažeidžiantis naudojimo sąlygas ar kitaip neprieštaraujantis.
Jūs sutinkate užtikrinti, kad jūsų komentarai nepažeistų trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekių ženklus, privatumą, juridinio asmens statusą ir kitas asmenines bei nuosavybės teises. Jūs taip pat sutinkate, kad jūsų komentaruose nėra šmeižikiškos, nešvankios, įžeidžiančios ar kitos neteisėtos medžiagos, kompiuterinių virusų ar kitos kenkėjiškos programinės įrangos, kuri gali trukdyti Tarnybos ar su ja susijusios svetainės veikimui. Negalite naudoti padirbto el. Pašto adreso, apsimetinėti kitu asmeniu ar kitaip klaidinti mus ar trečiąsias šalis dėl šių komentarų kilmės. Tik jūs esate atsakingas už komentarus, kuriuos paliekate, ir jų tikslumą. Mes neatsakome už jūsų ar trečiųjų šalių komentarus.

 • Klaidos, netikslumai ar praleidimas

Kartais mūsų svetainėje ar paslaugoje gali būti informacijos, kurioje savo ruožtu yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, susijusių su produktų aprašymais, kainomis, reklamomis, akcijomis, siuntimo išlaidomis, pristatymo terminais ir produktų prieinamumu. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo (įskaitant laikotarpį po užsakymo pateikimo) ištaisyti klaidas, netikslumus ar praleidimus ir pakeisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei kokia nors informacija Paslaugoje ar susijusiose svetainėse yra netiksli . Mes neprisiimame pareigos atnaujinti, taisyti ar patikslinti informaciją apie paslaugą ar susijusias svetaines, įskaitant, bet neapsiribojant duomenimis apie kainas, išskyrus atvejus, kai taisyti reikalauja įstatymai.
Konkretaus atnaujinimo termino atsiradimas Tarnyboje ar susijusiose svetainėse nereiškia, kad visa Paslaugoje ar susijusiose svetainėse esanti informacija buvo pakeista ar atnaujinta.

 • NAUDOJAMI DRAUDIMAI

  Be likusių šiose naudojimo sąlygose nurodytų draudimų, jums draudžiama naudoti mūsų svetainėje ir pačioje svetainėje esančią medžiagą: (a) neteisėtais tikslais; b) siekiant paskatinti kitus elgtis neteisėtai; c) siekiant pažeisti tarptautinę teisę, federalinę, provincijos ar valstijos teisę; d) siekiant pažeisti mūsų ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiavimo, įžeidimo, žalos gyvybei ar reputacijai, grasinimų, šventvagystės ar diskriminacijos dėl rasės, seksualinės, religinės, etninės, lyties, amžiaus, pilietybės ir negalios tikslais; f) platinti melagingą ar klaidinančią medžiagą; g) atsisiųsti kompiuterinių virusų ar kenkėjiškų programų, kurios gali būti naudojamos paveikti Paslaugos ar su ja susijusios svetainės, kitos svetainės ar interneto veikimą ar veiklą, platinimo; g) kitų asmenų asmeninės informacijos rinkimas ar sekimas; h) dėl šlamšto, sukčiavimo, srauto nukreipimo, indeksavimo, išankstinio žinučių siuntimo; j) nepadoriais ir amoraliais tikslais; arba (k) siekiant paveikti ar apeiti Paslaugos ar su ja susijusios interneto svetainės ar kitų svetainių ar interneto saugumo priemones. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi paslauga ar su ja susijusia svetaine, jei pažeidžiate bet kokius naudojimo draudimus ar dėl kitų priežasčių savo noru.
 • GARANTIJŲ ATSAKOMYBĖ, ATSAKOMYBĖS RIBOS

  Mes neatsakome už tai, kad jūs nesinaudojate mūsų paslaugomis nenutrūkstamai, laiku, patikimai ar be klaidų. Mes neatsakome už naudojimosi mūsų paslaugomis rezultatų tikslumą ir patikimumą. Jūs sutinkate, kad laikas nuo laiko mes galime nutraukti paslaugą neribotą laiką arba atšaukti paslaugą nepranešę apie tai. Jūs aiškiai sutinkate, kad jūs naudojatės ar negalite naudotis paslauga savo rizika. Paslauga, produktai ir paslaugos, pristatyti jums per paslaugą, teikiami originalia forma ir yra prieinami jūsų naudojimui, be jokių įsipareigojimų, išreikšti ar ne, įskaitant numanomus įsipareigojimus dėl tinkamumo prekybai, rinkos kokybės, tinkamumo konkrečiam asmeniui. tikslas, jėga, nuosavybė ir sąžiningumas. UAB „OMETA“, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, partneriai, atstovai, rangovai, stažuotojai, tiekėjai, įskaitant paslaugas, ir licencijos davėjai neatsako už nuostolius, pretenzijas ar už bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, baudą, specialią ir pasekminę žalą. , įskaitant, bet neapsiribojant, pelno praradimą, santaupas, duomenis, kompensavimo išlaidas ar panašią žalą, įskaitant įsipareigojimus, atsirandančius dėl sutarčių, delikto (įskaitant aplaidumą), tiesioginės atsakomybės ar kitokių, susijusių su jūsų naudojimusi bet kuria paslauga ar produktu tai yra paslaugų rezultatas arba pretenzijos, kylančios dėl minėto jūsų naudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias medžiagos klaidas ar praleidimus, nuostolius ar žalą, gautas naudojantis tokiomis paslaugomis prieinamomis medžiagomis, nepaisant tokio praradimo ar sugadinimo galimybės. Kadangi kai kurių valstybių ar jurisdikcijų įstatymai nenumato atsakomybės už atsitiktinę žalą atleidimo, tokiose valstybėse ir jurisdikcijose mūsų atsakomybė yra apribota maksimalia, nustatyta įstatymu.
 • ŽALŲ KOMPENSAVIMAS

  Jūs sutinkate atlyginti nuostolius ir susilaikyti nuo kreipimosi į UAB „OMETA“, mūsų valdą, dukterines įmones, partnerius, pareigūnus, direktorius, agentus, rangovus, licencijos išdavėjus, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, stažuotojus ir darbuotojus, įskaitant pagrįstus advokatų mokesčius, pretenzijas ir pretenzijas. atsirandantys dėl trečiųjų šalių arba dėl to, kad pažeidėte šias Naudojimo sąlygas ar juose esančius dokumentus, arba dėl to, kad pažeidėte įstatymus ar trečiųjų šalių teises.
 • VARTOJIMO SĄLYGŲ DIDUMAS

  Nustačius, kad kuri nors šių naudojimo sąlygų nuostata yra neteisėta, niekinė ir negaliojanti arba neįmanoma įgyvendinti, tokios nuostatos bus įgyvendinamos tiek, kiek leidžia įstatymai, o likusi jų dalis laikoma neįtraukta į šias naudojimo sąlygas. Toks nustatymas neturi įtakos įsipareigojimui ir galimybei įgyvendinti likusias nuostatas.
 • VARTOJIMO SĄLYGŲ NUTRAUKIMAS

  Naudojimo sąlygų nutraukimas neatleidžia šalių nuo atsakomybės ir įsipareigojimų, atsiradusių iki sutarties nutraukimo datos.
  Šios naudojimo sąlygos galioja tol, kol jas nenutrauksite mes ar jūs. Galite bet kada nutraukti šias Naudojimo sąlygas sau, pranešdami mums, kad nenorite toliau naudotis mūsų Paslaugomis, arba jei nustosite naudotis mūsų svetaine.
  Jei, mūsų įsitikinimu, jūs pažeidėte bet kurį šių naudojimo sąlygų terminą ar nuostatą, mes taip pat galime bet kuriuo metu be įspėjimo nutraukti šią sutartį ir prisiimti atsakomybę už tokio dydžio pažeidimą, koks buvo iki datos imtinai. sutarties nutraukimas pasiliks jums ir mes galime visiškai arba iš dalies apriboti prieigą prie mūsų paslaugų.
 • VARTOJIMO SĄLYGŲ YPATINGUMAS

Tai, kad mes nesinaudojame ar nevykdome savo teisių ar šių naudojimo sąlygų nuostatų, nereiškia, kad atsisakoma tokios teisės ar nuostatų.
Šios naudojimo sąlygos, kita politika ar veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje arba susijusios su paslauga, sudaro išsamų susitarimą ir tarpusavio supratimą tarp jūsų ir mūsų ir reguliuoja jūsų naudojimąsi paslauga, vadovaujantis ankstesnėmis ar papildomomis sutartimis, diskusijomis ir pasiūlymai, nepaisant to, raštu ar žodžiu, tarp mūsų ir jūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, ankstesnes Naudojimo sąlygų versijas).
Bet kokie šių Naudojimo sąlygų aiškinimo netikslumai negali būti pašalinti šalį, sudarančią Sąlygas.

 • TAIKOMA TEISĖ

Šios Naudojimosi sąlygos ir kitos sutartys, pagal kurias mes teikiame Jums Paslaugas, yra reguliuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, nesikreipiant į įstatymų kolizijos įstatymus ir pasirinkus teisės principus. Mes valdome svetainę ir teikiame Paslaugas iš Lietuvos Respublikos (neatsižvelgiant į prieglobos serverių vietą). Jūs sutinkate, kad bet kurios teisinės procesinės veiklos, susijusios su svetaine, paslauga ar šiomis naudojimo sąlygomis, jurisdikcija ir vieta yra Kauno mieste, Lietuvos Respublikoje. Mes neatsakome už tai, ar galima naudotis svetaine ar Paslaugomis už Lietuvos Respublikos ribų.
Šioje svetainėje paskelbta informacija apie produktus ir paslaugas yra taikoma tik Lietuvos Respublikoje, o šie produktai ir paslaugos gali būti prieinami ne visuose regionuose. Jei esate ne Lietuvos Respublikoje, esate atsakingas už valstybės, kurioje esate, įstatymų laikymąsi. Mes neatsakome už muitus, rinkliavas, mokesčius ar kitas rinkliavas, susijusias su tarptautiniu krovinių ar bet kokio kito gabenimu.

 • VARTOJIMO SĄLYGŲ POKYČIAI

Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti dabartinę naudojimo sąlygų versiją.
Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių Naudojimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ar pakeitimus savo svetainėje. Jūsų pareiga yra reguliariai peržiūrėti svetainę, ar nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis ir apsilankymas svetainėje paskelbus bet kokius naudojimo sąlygų pakeitimus reiškia, kad sutinkate su tais pakeitimais.

 • KLAUSIMAI

Jei turite daugiau klausimų, susisiekite su mumis el. Paštu [email protected] arba atsiliepimų forma mūsų svetainėje.
Radote klaidą ar turite skundą? Parašykite mums adresu [email protected] ir mes suteiksime jūsų laiškui maksimalų konfidencialumą ir prioritetą.